TurvanTunne keskittyy ensisijaisesti eläin- ja luontoavusteiseen sekä sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan. TurvanTunteen toiminta perustuu Green Caren periaatteisiin jotka ovat tavoitteellisuus, ammatillisuus ja vastuullisuus.

TurvanTunne toimii Vetelissä. Veteli on maalaiskunta Keski-Pohjamaalla. Vetelin maisemia luonnehtivat vilja-alueita halkovat jokilaaksot, ympäristöstään kohoavat kalliokumpareet ja harjut sekä laaja suot. Merkittävin vesistö on kunnan läpi virtaavaa Perhonjoki, jossa on useita koskia.

TurvanTunteen toiminta perustuu Green Caren periaatteisiin jotka ovat tavoitteellisuus, ammatillisuus ja vastuullisuus.

Green Care-toimintaa on tutkittu ja sillä on todettu olevan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kuntoutumista edistäviä vaikutuksia. Palvelun tuottajalla on sosiaali- ja terveysalan (terveyden-, sairaanhoitaja YAMK) koulutus sekä 40opintopisteen laajuiset ammattikorkeakoulu tasoiset Green Care opinnot.

TurvanTunne tekee yhteistyötä Takalan Ratsastuskoulun ja muutaman maatilan kanssa, jotka monipuolistavat eläinavusteista toimintaa.Green Care eläinavusteiset-, sosiaalipedagogiset- ja työhyvinvointipalvelutErityisryhmien hevosavusteinen toiminta

Eläinavusteinen toiminta luo mahdollisuuksia ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen. Toiminta muokataan siten, että jokainen voi kokea onnistumisen-, osallisuuden, merkityksellisyyden sekä elämyksen tunteita.

 


Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävää toimintaa. Toiminnan lähtökohtana on ihmisen ja hevosen vuorovaikutus sekä talliyhteisö, jossa toiminta tapahtuu.

Hevosen kanssa toteutetaan yhteisöllistä, kokonaisvaltaista ja osallistavaa toimintaa. Hevosen avulla kohdataan niiden asioiden tärkeys, joista oma hyvinvointi syntyy, kuten esimerkiksi puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta, riittävä lepo sekä vuorovaikutus- ja tunnetaidot.

Työhyvinvointi

Toiminnalliset ja elämykselliset työhyvinvointia ja yhteistyötä tukevat palvelut.