TurvanTunne

Green Care eläin- ja luontoavusteiset palvelut sekä sosiaalipedagoginen hevostoiminta Vetelissä

TurvanTunne keskittyy ensisijaisesti eläin- ja luontoavusteiseen sekä sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan. TurvanTunteen toiminta perustuu Green Caren periaatteisiin jotka ovat tavoitteellisuus, ammatillisuus ja vastuullisuus.

TurvanTunne toimii Vetelissä. TurvanTunne tekee yhteistyötä Takalan Ratsastuskoulun ja muutaman maatilan kanssa, jotka monipuolistavat toimintaa tarvittaessa. Toimintaa toteutetaan Sampolassa Polson kylällä rauhallisessa maalaismaisemassa sekä osin Takalan ratsastuskoululla.  

Green Care-toimintaa on tutkittu ja sillä on todettu olevan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kuntoutumista edistäviä vaikutuksia. Palvelun tuottajalla on pohjakoulutuksena sosiaali- ja terveysalan (terveydenhoitaja YAMK) koulutus sekä täydennyskoulutuksena sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajakoulutus sekä 40opintopisteen laajuiset ammattikorkeakoulu tasoiset Green Care opinnot.
Green Care eläin- ja luontoavusteiset palvelut sekä sosiaalipedagoginen hevostoimintaEläin- ja luontoavusteinen  toiminta

Eläin- ja luontoavusteinen toiminta luo mahdollisuuksia ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen. Eläinten läsnäololla, luonnolla ja luonnon elvyttävyydellä voidaan lisätä ihmisen hyvinvointia. Toiminta muokataan siten, että jokainen voi kokea onnistumisen-, osallisuuden, merkityksellisyyden sekä elämyksen tunteita.

Eläin- ja luontoavusteinen toiminta sopii etenkin erityisryhmille ja ryhmätoimintana esimerkiksi työhyvinvoinnin tukemiseen.

 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävää toimintaa. Toiminnan lähtökohtana on ihmisen ja hevosen vuorovaikutus sekä yhteisö, jossa toiminta tapahtuu.

Hevosen kanssa toteutetaan yhteisöllistä, kokonaisvaltaista ja osallistavaa toimintaa. Hevosen avulla kohdataan niiden asioiden tärkeys, joista oma hyvinvointi syntyy, kuten esimerkiksi puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta, riittävä lepo sekä vuorovaikutus- ja tunnetaidot.