TurvanTunne

Green Care eläin- ja luontoavusteiset palvelut sekä sosiaalipedagoginen hevostoiminta Vetelissä

TurvanTunne keskittyy eläin- ja luontoavusteiseen sekä sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan. TurvanTunteen toiminta perustuu Green Caren periaatteisiin jotka ovat tavoitteellisuus, ammatillisuus ja vastuullisuus. Toiminnan taustalla vaikuttavat sosiaali-ja terveysalan, eläinten hyvinvoinnin, ympäristön sekä kuluttajan turvallisuutta ja oikeuksia koskevat lait ja asetukset.

TurvanTunne toimii Vetelissä, Polson kylällä, Sampolan tilalla. Sampola sijaitsee rauhallisessa maalaismaisemassa, joka mahdollistaa että toiminnan sosiaalinen paine pystytään tarvittaessa minimoimaan. TurvanTunne tekee myös yhteistyötä Takalan Ratsastuskoulun ja muutaman maatilan kanssa, jotka monipuolistavat toimintaa tarvittaessa.

Green Care-toimintaa on tutkittu ja sillä on todettu olevan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kuntoutumista edistäviä vaikutuksia. Palvelun tuottajalla on pohjakoulutuksena sosiaali- ja terveysalan (terveydenhoitaja YAMK) koulutus, täydennyskoulutuksena sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajakoulutus, 40opintopisteen laajuiset ammattikorkeakoulu tasoiset Green Care opinnot, yrittäjäopinnot ja voimassa olevat ensiapukoulutukset (EA1, EA2).


TurvanTunteella on kirjallinen omavalvonta- ja turvallisuussuunnitelma, jonka avulla seurataan ja kehitetään palvelujen laatua. Omavalvonta- ja turvallisuussuunnitelmien avulla voidaan myös tunnistaa, ennaltaehkäistä ja korjata monia riskejä. Green Care eläin- ja luontoavusteiset palvelut sekä sosiaalipedagoginen hevostoimintaEläin- ja luontoavusteinen  toiminta

Eläin- ja luontoavusteinen toiminta luo mahdollisuuksia ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen. Eläinten läsnäololla, luonnolla ja luonnon elvyttävyydellä voidaan lisätä ihmisen hyvinvointia. Toiminta muokataan siten, että jokainen voi kokea onnistumisen-, osallisuuden, merkityksellisyyden sekä elämyksen tunteita.

Eläin- ja luontoavusteinen toiminta sopii etenkin erityisryhmille ja ryhmätoimintana esimerkiksi työhyvinvoinnin tukemiseen.

 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävää toimintaa. Toiminnan lähtökohtana on ihmisen ja hevosen vuorovaikutus sekä yhteisö, jossa toiminta tapahtuu.

Hevosen kanssa toteutetaan asiakaslähtöistä, yhteisöllistä, kokonaisvaltaista ja osallistavaa toimintaa. Hevosen avulla kohdataan niiden asioiden tärkeys, joista oma hyvinvointi syntyy, kuten esimerkiksi puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta, riittävä lepo sekä vuorovaikutus- ja tunnetaidot.